Disclaimer

De inhoud van deze disclaimer is van toepassing op deze volledige website. Door gebruik te maken van Senegal.be stemt u als bezoeker dan ook automatisch in met de inhoud van deze disclaimer. Wij stellen alles in het werk om de inhoud van deze website op regelmatige basis te actualiseren of bij te werken. Ondanks onze inspanningen is het evenwel toch mogelijk dat een gedeelte van de informatie die wordt aangeboden onjuist is.

Aansprakelijkheid
De website Senegal.be werd door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor schade die het gevolg is van beslissingen die werden genomen aan de hand van informatie die werd verkregen via deze website. Eender welke schade er ook mag zijn opgetreden, Wij kunnen hier in geen enkel geval voor aansprakelijk worden gesteld.

Copyright
Het is bezoekers in geen enkel geval toegestaan om informatie (gedeeltelijk) van deze website over te nemen zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming werd ontvangen van de website beheerder (zie contact). Enige uitzondering hierop vormt ons blog onderdeel. Het is toegestaan om vanaf derde websites een herwerkte versie van onze blogartikelen te plaatsen, maar uitsluitend mits duidelijke bronvermelding.

LinksĀ 
Verspreid over Senegal.be zijn verschillende links terug te vinden naar derde websites. Wij hebben het beheer van deze websites niet in handen en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites.

Linken naar afbeeldingen
Het linken naar afbeeldingen die zijn terug te vinden op Senegal.be is onder geen enkel beding toegestaan.